Konferencja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KKBOF

Dodano przez: Alicja Giszczak | 20 grudnia 2016

Dnia 15 grudnia 2016 r. w Mielnie odbyła się konferencja pn. Wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT KKBOF). Podczas konferencji przedstawiciele samorządów oraz Beneficjenci wnioskujący o środki w ramach Działania 8.4* oraz Działania 8.8** Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ) debatowali na temat wyzwań stojących przed nimi w ramach konkursów dedykowanych ZIT KKBOF.
Jedną z prelegentek na spotkaniu była p. Agnieszka Idziniak, Wicedyrektor pionu Europejskiego Funduszu Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. Podkreślając wagę działań realizowanych w ramach Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, jednocześnie podziękowała zgromadzonym za zainteresowanie i aplikowanie o środki w ramach RPO WZ. Dyrektor podsumowała również rezultaty wdrażania oraz pierwsze efekty wsparcia realizowanego na Pomorzu Zachodnim. Wyraziła swoją nadzieję, że interwencje związane ze wsparciem upowszechniania edukacji przedszkolnej, a także rozwojem szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe, poprawią oferowaną jakość edukacji w województwie zachodniopomorskim. Wskazała na błędy, które najczęściej popełniali Wnioskodawcy w ramach projektów edukacyjnych RPO WZ oraz zaprosiła do aplikowania o środki w ramach kolejnych ogłaszanych konkursów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
* Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
** Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego