„Zawodowcy na start!”

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 22 września 2020

15 września br. mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji regionalnej pn. „Zawodowcy na start!” Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały główne inicjatywy i programy Komisji Europejskiej na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kształcenie zawodowe jest jednym z priorytetów w wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na konferencji przedstawiony został aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie kształcenia zawodowego. Zaprezentowano dotychczasowe rezultaty jakie zostały osiągnięte, dobre praktyki i niektóre rozwiązania przyjęte w ramach realizowanych projektów. Nakreślono jak wygląda sytuacja osób młodych na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego, a także możliwości wykorzystania „Barometru zawodów”,  narzędzia przedstawiającego prognozę zapotrzebowania na pracowników w danym roku.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe i była doskonałym miejscem wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Szczecinie, będące Regionalnym Punktem Informacyjnym FRSE i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Prezentacja z konferencji