Zarejestruj swój podmiot w Bazie Usług Rozwojowych – spotkanie z pracownikami PARP

Dodano przez: Daniel Sawicki | 28 listopada 2016

W związku z planowanym w 2017 roku uruchomieniem projektów wsparcia sektora MŚP w regionie, w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP) wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości mają przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne, dotyczące zasad realizacji Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych w naszym regionie oraz zasad funkcjonowania zarządzanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) narzędzia teleinformatycznego pn. Baza Usług Rozwojowych (Baza, BUR).
Spotkanie będzie miało miejsce 14 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. A. Mickiewicza 41 w Szczecinie.
W trakcie spotkania przedstawione zostaną informacje na temat stanu wdrażania Działania 6.1 w regionie, a następnie przedstawiciele PARP szczegółowo omówią cele, założenia, sposób funkcjonowania i zasady rejestracji w Bazie.
Równolegle do planowanych prezentacji, dzięki współpracy z PARP, zapewnimy potencjalnym usługodawcom możliwość skorzystania z oferty mobilnego punktu rejestracyjnego i dokonania wpisu swojego podmiotu do BUR. Ponadto, dla tych z Państwa, którzy nie zdążą dokonać rejestracji w dniu 14 grudnia br., zaplanowaliśmy taką możliwość również w dniu 15 grudnia br., w siedzibie WUP w Szczecinie.
Szczegółowe informacje odnośnie organizacji spotkania znajdą Państwo w załączonej Agendzie. Zgłoszenia dotyczące uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesyłać do dn. 7 grudnia 2016 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
Jednocześnie, w przypadku zgłoszenia chęci dokonania wpisu swojego podmiotu do Bazy w dniach 14-15 grudnia br., informacja o tym fakcie zostanie przekazana do PARP, którego pracownicy skontaktują się z Państwem przed spotkaniem, celem indywidualnego ustalenia, jakie dokumenty należy posiadać ze sobą w dniu rejestracji.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Martą Bujko-Gryczyńską lub p. Rafałem Rosińskim pod numerem tel. 91/42 56 204.
Pliki do pobrania:

1. Agenda spotkania

2. Formularz zgłoszeniowy