Rekrutacja zakończona – szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach RPO WZ 2014-2020 – 22.08.2017 r.

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 31 lipca 2017

Dnia 22 sierpnia 2017 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego opracowywania wniosków o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014.
    Forma: szkolenie w formie warsztatu
    Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16
    Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń ustalono na 14 sierpnia. Jednakże, w związku z ograniczoną liczbą miejsc i dużym zainteresowaniem udziałem w szkoleniu ze strony potencjalnych Beneficjentów RPO WZ, uprzejmie informujemy, że rekrutacja została już zakończona.
W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Aleksandrą Szczęsną, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 164.
Plik do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy