Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014”

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 4 listopada 2016

21 listopada 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane do organów prowadzących szkoły i placówki systemu oświaty realizujących kształcenie ogólne oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji, które deklarują chęć aplikowania o środki w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.
 
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów  z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014.
  • Forma: szkolenie w formie warsztatu z przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00
Zgłoszenia na szkolenienależy przesyłać do dn. 16listopada 2016 r. do godz. 10:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
Spośród instytucji chętnych do uczestniczenia w szkoleniu proszę o oddelegowanie tylko tych osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w prace na wniosku z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI 2014.
Ilość miejsc jest ograniczona,w szkoleniu może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej instytucji, decyduje kolejność zgłoszeń!
W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie  z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Formularz Zgłoszeniowy na dzień 21 listopada 2016 roku
Formularz Zgłoszeniowy na dzień 21 listopada 2016 roku
Formularz-zgloszeniowy-21.11.2016.docx
63,0 KiB
97 Downloads
Szczegóły

Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” dla Działania 8.5 RPO WZ

Dodano przez: Alicja Giszczak | 19 sierpnia 2016

8 września 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane wyłącznie do instytucji, które wykazane są na liście projektów priorytetowych zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu nr RPZP.KS-IZ.00-32-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych RPO WZ 2014-2020.
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014.
  • Forma: szkolenie w formie warsztatu z przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00
Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 2 września 2016 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Formularz zgłoszeniowy