Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014”

Dodano przez: Daniel Sawicki | 1 września 2016

W dniu 20 września 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowanego Centrów integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywizacji Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, które deklarują chęć aplikowania o środki w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.
 Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów
z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014.
  • Forma: szkolenie w formie warsztatu z przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00
Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 13 września 2016 r. do godz. 14:00, na adres wojciech_krycki@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
Spośród instytucji chętnych do uczestniczenia w szkoleniu proszę o oddelegowanie tylko tych osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w prace na wniosku z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI 2014.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie
z p. Wojciechem Kryckim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Formularz Zgłoszeniowy
Formularz Zgłoszeniowy
Formularz-zgloszeniowy_6.docx
60,7 KiB
232 Downloads
Szczegóły