Rekrutacja zakończona – szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014” w ramach RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 26 lipca 2017

Dnia 18 sierpnia 2017 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014.
    Forma: szkolenie w formie warsztatu
    Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna
    Czas trwania: 09:00 – 16:00
 
Termin przesyłania zgłoszeń ustalono na 14 sierpnia. Jednakże, w związku z ograniczoną liczbą miejsc i dużym zainteresowaniem udziałem w szkoleniu ze strony potencjalnych Beneficjentów RPO WZ, uprzejmie informujemy, że rekrutacja została już zakończona.
 
W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Wojciechem Kryckim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.
Plik do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy