Zaproszenie na szkolenie „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” – Koszalin

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 24 października 2016

16 listopada 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane do Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które deklarują chęć aplikowania o środki w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów
z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014.

  • Forma: szkolenie w formie warsztatu z przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów
  • Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Ruszczyca 16
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00

Zgłoszenia na szkolenienależy przesyłać do dn. 9 listopada 2016 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Spośród instytucji chętnych do uczestniczenia w szkoleniu proszę o oddelegowanie tylko tych osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w prace na wniosku z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI 2014.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie  z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Formularz zgłoszeniowy na dzień 16 listopada 2016
Formularz zgłoszeniowy na dzień 16 listopada 2016
Formularz-zgloszeniowy-16.11.2016.docx
63,3 KiB
119 Downloads
Szczegóły