Zaproszenie na spotkanie informacyjne w ramach Działania 7.1 RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: admin | 11 stycznia 2016

Dnia 19 stycznia 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

oraz

dnia 21 stycznia 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,

odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014‑2020 – konkurs nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15.

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 15 stycznia 2016 r. do godz. 14:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w spotkaniach może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej instytucji.

W przypadku spraw organizacyjnych związanych ze spotkaniami prosimy kontaktować się telefonicznie z Biurem Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163/164.

Spotkania zostały odwołane

Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy
Formularz_zgloszeniowy_7.1.docx
Version: 7.1
98,4 KiB
116 Downloads
Szczegóły