Zaproszenie na spotkania informacyjne w ramach Działania 8.2 RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 listopada 2016

Dnia 1 grudnia 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
oraz
dnia 6 grudnia 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,
odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym RPO WZ 2014-2020
– Konkurs nr: RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16.
Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 25 listopada 2016 r. do godz. 14:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
W przypadku spraw organizacyjnych związanych ze spotkaniami prosimy kontaktować się telefonicznie z Biurem Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163/164.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Formularz zgłoszeniowy