Zaproszenie na spotkania informacyjne w ramach Działania 8.10 RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: admin | 4 stycznia 2016

Dnia 13 stycznia 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

oraz

dnia 15 stycznia 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,

odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych RPO WZ 2014‑2020 – konkurs nr: RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15.

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 11 stycznia 2016 r. do godz. 12:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w spotkaniach może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej instytucji.

W przypadku spraw organizacyjnych związanych ze spotkaniami prosimy kontaktować się telefonicznie z Biurem Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163/164.

 

Spotkania zostały odwołane

Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy
Formularz_zgloszeniowy.docx
97,4 KiB
177 Downloads
Szczegóły