Rekrutacja zakończona – Zaproszenie na 2-dniowe szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” w ramach RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 17 sierpnia 2017

Dnia 4-5 września 2017 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowej realizacji projektu, w tym zarzadzania projektem, zasad promocji, monitorowania i ewaluacji oraz przygotowania do kontroli.
  • Forma: szkolenie w formie warsztatu
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Filia Koszalin, ul. Słowiańska 15a, sala konferencyjna (pok. 50, IV p.)
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00
Termin przesyłania zgłoszeń ustalono na 29 sierpnia br. Jednakże, w związku z ograniczoną liczbą miejsc i dużym zainteresowaniem udziałem w szkoleniu ze strony Beneficjentów uprzejmie informujemy, iż rekrutacja została już zakończona.
W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Pobierz pliki:
Formularz zgłoszeniowy
Program szkolenia