Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie jakości staży edukacyjnych (QFT)

Dodano przez: Daniel Sawicki | 7 kwietnia 2022

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie infomuje o ogłoszonych przez Komisję Europejską  konsultacjach publicznych dotyczących oceny zaleceń Rady z 2014 r. w sprawie ram jakości staży (QFT – Quality Framework for Traineeships). Celem konsultacji publicznych jest zebranie opinii na temat wyzwań związanych ze stażami edukacyjnymi , barier we wdrażaniu ram jakości staży oraz wszelkiego wpływu, jaki ramy te wywarły na jakość kształcenia. Komisja Europejska szuka odpowiedzi na pytanie w jaki sposób można ulepszyć ramy jakości staży i na jakich warunkach staże mogłyby ułatwić młodym ludziom dostęp do rynku pracy.

Konsultacje publiczne są otwarte dla wszystkich stron zainteresowanych stażami i dostępne za pośrednictwem portalu Komisji „Wyraź swoją opinię” lub za pośrednictwem linku poniżej:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c1304a7a-2d01-351f-492d-39e32de637a6

Państwa odpowiedzi jako przedstawicieli wszelkich instytucji aktywnych w dziedzinie edukacji i zatrudnienia młodzieży są mile widziane i bardzo potrzebne.

Konsultacje będą otwarte do 13 czerwca 2022.

Wyniki zostaną opublikowane na portalu Komisji „Wyraź swoją opinię(https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_pl). Respondenci mogą wybrać, czy woleliby, aby ich dane zostały opublikowane, czy też pozostali anonimowi po opublikowaniu odpowiedzi.