Zapraszamy wszystkie podmioty z Pomorza Zachodniego do rejestracji w bazie BUR

Dodano przez: Daniel Sawicki | 21 marca 2017

Szanowni Państwo!!!
Informujemy, że z końcem stycznia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w drodze konkursu wybrał trzy jednostki/podmioty, które będą pełnić funkcję Operatoraw ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, tj.:
  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości;
  • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA;
  • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.
Obecnie trwa procedura przygotowywania i podpisywania umów z podmiotami, których wnioski zostały skierowane do dofinansowania. Wszystkie trzy projekty rozpoczną się 1 kwietnia 2017 r., a zakończą 31 marca 2020 r. W związku z tym, w II kwartale 2017 roku przewidywane jest już uruchomienie wsparcia w postaci usług rozwojowych dla MŚP w regionie, jak i ich rekrutacja do projektu.
Mając to na względzie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zachęca wszystkie podmioty mogące świadczyć usługi rozwojowe na rzecz MŚP do rejestracji na platformie pn. Baza Usług Rozwojowych (Baza, BUR) zarządzanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Realizacja wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w obecnej perspektywie finansowej będzie miała zupełnie inny charakter niż uprzednio. MŚP, które zdecydują się skorzystać ze wsparcia w ramach Działania 6.1 RPO WZ 2014-2020 samodzielnie i według własnych potrzeb wsparcia wybierać będą usługi dla swoich pracowników. Niezwykle ważnym elementem funkcjonowania tego systemu będzie właśnie wyżej przytoczona Baza, gdyż wyłącznie za jej pośrednictwem przedsiębiorcy będą mogli szukać wybranych przez siebie usług rozwojowych (w postaci szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, doradztwa oraz innych usług rozwojowych), na które chcieliby otrzymać dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlatego istotnym jest zapewnienie, aby w ramach BUR zarejestrowało się jak najwięcej różnorodnych podmiotów, mogących świadczyć usługi rozwojowe, działających w woj. Zachodniopomorskim.
Proces rejestracji związany jest, w przypadku chęci świadczenia usług dofinansowywanych ze środków EFS, z koniecznością spełnienia pewnych określonych wymogów. Z tego względu, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do kontaktu z Mobilnym Punktem Informacyjnym PARP pod nr tel. 22 432 8347 lub infolinii 801 808 108 oraz e-mail: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl, który doradzi/pomoże dokonać rejestracji w niniejszej bazie.
Dodatkowo przesyłamy Państwu materiał informacyjny, który zawiera w sobie podstawowe informacje nt. możliwości dokonania samodzielnego wpisu. Samodzielnej rejestracji można dokonać klikając w poniższy adres https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/site/info .