Zapraszamy na szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”

Dodano przez: Alicja Giszczak | 12 września 2018

W dniach 4-5.10.2018 r. w Koszalinie odbędzie się szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS” adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. kwalifikowalności wydatków w projektach EFS, w tym kwalifikowalność uczestników projektu, wkład własny, cross-financing, środki trwałe, wprowadzenia mechanizmu racjonalnych usprawnień, a także wiedzy nt. księgowości, w tym księgowania wydatków związanych z realizacją projektów, itp.

  • Forma: szkolenie w formie warsztatu
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Filia Koszalin, ul. Słowiańska 15a, sala konferencyjna (IV p.)
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 26 września 2018 r. do końca dnia, na adres efs@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie do dwóch osób z instytucji, przy czym w przypadku dużej ilości osób zainteresowanych szkoleniem, uczestniczyć będzie mogła tylko jedna z każdej instytucji.

Ilość miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia listy uczestników (w pierwszej kolejności kwalifikuje się osoby/instytucje, które do tej pory nie skorzystały jeszcze z bezpłatnego szkolenia w tym temacie, organizowanego przez WUP w Szczecinie, w dalszej kolejności, decyduje czas przesłania zgłoszenia).

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. W przypadku braku wiadomości i wątpliwości, co do uczestnictwa proszę się skontaktować z organizatorem przed dniem szkolenia.

Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. pracownikami Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Więcej informacji nt. organizowanych szkoleń znajdą Państwo na stronie WUP: