Zapraszamy na szkolenie pn. „Dostępność stron www dla osób niepełnosprawnych, w tym redagowanie oraz pisanie tekstów zgodnie z zasadą WCAG 2.0”- Koszalin

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 września 2019

Dnia 15 października 2019 r. odbędzie się szkolenie pn. „Dostępność stron www dla osób niepełnosprawnych, w tym redagowanie oraz pisanie tekstów zgodnie z zasadą WCAG 2.0”. Szkolenie adresowane jest do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. tworzenia i publikowania dostępnych treści na stronie internetowej dla każdej grupy odbiorców narażonej na wykluczenie, w tym uwarunkowań prawnych (polskich i unijnych) związane z dostępnością, narzędzi edytorskich pod względem możliwości stosowania zaleceń związanych z dostępnością, itp. zgodnie z zasadą WCAG 2.0.

  • Forma: szkolenie w formie warsztatu
  • Miejsce:Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Ruszczyca 16
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 7 października 2019 r. do godz. 10:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie do dwóch osób z instytucji, przy czym w przypadku dużej ilości osób zainteresowanych szkoleniem, uczestniczyć będzie mogła tylko jedna z każdej instytucji.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!