Zapraszamy na szkolenia pn.„Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014” w ramach RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: Alicja Giszczak | 18 kwietnia 2019

W związku z trwającymi naborami wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenia  z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie. Szkolenia adresowane są do instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  realizujących projekty.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014.

Terminy i miejsca szkoleń:

Miejsce:Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Ruszczyca 16

Miejsce:Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41

  • Forma: szkolenie w formie warsztatu
  • Czas trwania:09:00 – 16:00

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 8 maja 2019 r. do godz. 10:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że rekrutacja może być zakończona wcześniej. 

Ilość miejsc jest ograniczona (20 miejsc na szkolenie), decyduje kolejność zgłoszeń!

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!