Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu Prasowego EFS

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 19 stycznia 2018

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w zakresie wsparcia, jakie oferuje Europejski Fundusz Społeczny. W najnowszym wydaniu Biuletynu znajdą Państwo  informację dotyczącą wsparcia szkolnictwa zawodowego w naszym regionie. Niewątpliwie szkoły zawodowe powinny stanowić zaplecze rynku pracy, dając uczniom wysokie prawdopodobieństwo zatrudnienia, zaś przedsiębiorcom wykwalifikowaną kadrę. Aby uczynić z tej ścieżki edukacyjnej wartościową drogę do dorosłego życia dla jej uczniów, Unia Europejska przeznaczyła w roku 2018 w naszym regionie 33 891 295 EUR na działania wzmacniające szkolnictwo zawodowe, m.in. poprzez doradztwo zawodowe, staże czy praktyki dla uczniów.

Prezentujemy również możliwości wsparcia niepracujących mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Unia Europejska od wielu lat wspiera działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepracujących. Działania te obejmują bardzo szeroki wachlarz wsparcia: praktyki, staże, zatrudnienie subsydiowane czy szkolenia. Wszystko po to, by zmniejszyć stopień bezrobocia w naszym regionie. Cel ten jest realizowany poprzez Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Ponadto omawiamy wyniki prowadzonych od kilku lat działań mających na celu zwiększenie dostępności opieki żłobkowej dla maluchów z województwa zachodniopomorskiego. Dzięki podmiotom, które sięgnęły po unijne dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na tworzenie żłobków i klubów dziecięcych przybędzie 880 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Do 2023 roku tych miejsc ma powstać 4383. Wszystko to dzięki wsparciu udzielanemu w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ale również w ramach Kontraktów Samorządowych będących bardzo istotnym wsparciem dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ).

Pobierz plik:
Biuletyn Prasowy EFS – styczeń 2018