Założenia do procesu identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego

Dodano przez: admin | 30 stycznia 2014

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 22 stycznia 2014 roku uchwałą nr 93/14 przyjął Założenia do procesu inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Dokument określa m.in. obszary regionalnych specjalizacji oraz proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.

Rozpoczynający się okres programowania 2014-2020 oraz priorytety wyznaczone przez Komisję Europejską stawiają przed regionami nowe wymagania związane z rozwojem inteligentnych specjalizacji.

Wzrost inwestycji w dziedzinie badań, innowacji i przedsiębiorczości jest fundamentem strategii „Europa 2020” i kluczowym elementem europejskiej odpowiedzi na kryzys gospodarczy, podobnie jak wypracowanie strategicznego i zintegrowanego podejścia do innowacji maksymalizującego europejski, krajowy i regionalny potencjał w dziedzinie badań i innowacji.

W programach operacyjnych perspektywy 2014-2020 preferowane będzie zatem podejście charakteryzujące się wysokim potencjałem w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz wpisujące się w strategie inteligentnej specjalizacji.

Dlatego niezbędne jest przygotowanie przez samorząd województwa dokumentu, który zdefiniuje ramy strategiczne rozwoju inteligentnych specjalizacji w regionie w sposób wystarczający na spełnienie związanego z tym warunku ex-ante polityki spójności Unii Europejskiej na okres 2014-2020.30

Założenia Do Dentyfikacji ISWZP 27012014
Założenia Do Dentyfikacji ISWZP 27012014
ZaL%E2%80%9AoLLenia_do_dentyfikacji_ISWZP_27012014.pdf
301,5 KiB
222 Downloads
Szczegóły