Zalecenia dotyczące angażowania nauczycieli w projektach EFS

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 7 września 2017

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony beneficjentów odnośnie zatrudniania nauczycieli w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Instytucja Pośrednicząca RPO WZ 2014-2020 przedstawia materiał wypracowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej odnośnie angażowania personelu w projektach edukacyjnych.
Pobierz plik:
Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego