Zaktualizowany harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15 dla Działania 6.5 RPO WZ 2014-2020.

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 20 maja 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnia zaktualizowany harmonogram kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu.
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji harmonogramu.

 

Aktualizacja harmonogramu oceny wnioskow Działanie 6.5
Aktualizacja harmonogramu oceny wnioskow Działanie 6.5
Aktualizacja-harmonogramu-oceny-wnioskow-6-5-RPO-WZ.pdf
107,1 KiB
107 Downloads
Szczegóły