Zaktualizowana wersja formularza wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 6.5 RPO WZ na lata 2014-2020.

Dodano przez: admin | 17 czerwca 2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 17.06.2015 r. zaktualizowany Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją wypełniania. Zmiana dotyczy punktu 3.2 Formularza i wynika z problemów związanych z prawidłowym wypełnieniem tej części wniosku zgłaszanych przez Beneficjentów. Zmiany w Instrukcji zostały zaznaczone kolorem żółtym.

5.2 Instrukcja RPO WZ Wniosek PUP 17.06.2015
5.2 Instrukcja RPO WZ Wniosek PUP 17.06.2015
5.2_Instrukcja_RPO_WZ_wniosek_PUP_17.06.2015.docx
4,5 MiB
325 Downloads
Szczegóły
Wniosek1-7
Wniosek1-7
wniosek1-7.xlsm
297,0 KiB
184 Downloads
Szczegóły