Zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 18 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, udostępnia zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 1.12, obowiązującą dla naborów rozpoczynających się z dniem 21 sierpnia 2017 r.
Zaktualizowana instrukcja zostaje udostępniona w załączeniu oraz w zakładce: Skorzystaj z programu/Generator Wniosków Aplikacyjnych (LSI 2014).
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Załączniki do instrukcji