Zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów (wersja 2.2) – już dostępna

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 maja 2018

INFORMACJA

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnił zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 2.2, obowiązującą dla naborów rozpoczynających się od dnia 18 maja 2018 r.

 

Uwaga!!!

Pobierając załączniki ze strony www pamiętaj, że musisz zdecydować, w jakim formacie będą one drukowane. Dla wydruku kolorowego należy pobrać załączniki w wersji pełen kolor, jeśli jednak dysponujesz drukarką czarno-białą pobierz załączniki w wersji monochromatycznej (czarno – biała).

 

Pobierz plik:

Instrukcja Wypełniania wniosku o dofinansowanie (weresja 2.2)
Załączniki do Instrucji Wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2.2) pełen kolor

Załącznik do Instrukcji Wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja 2.2) wersja monochromatyczna