Zakończenie oceny projektów w ramach Działania 6.8 – rehabilitacja po przebytym udarze

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 stycznia 2022

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż dnia 21.01.2022 r. zakończono ocenę wniosków w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne – konkurs nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K70/21.      

W wyniku przeprowadzonej oceny, żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania.

Ponadto Instytucja Organizująca Konkurs zamieszcza listę członków KOP.