Zakończenie naboru wniosków w ramach działania 7.7, tryb nadzwyczajny, nabór N03 (OSP)

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 3 września 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N03/20, opublikowano dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 2 000 000,00 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polega na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od dnia 19.08.2020 r., do dnia 2.09.2020 r., do godz. 15.00:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 7.09.2020 r.