Zakończenie konsultacji społecznych Opisu wdrażania PSF

Dodano przez: Alicja Giszczak | 23 kwietnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, informuje iż zakończone zostały konsultacje społeczne dotyczące opisu zasad wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim.

Informujemy, że konsultowane propozycje dokumentów dotyczących warunków świadczenia usług przez Operatorów opracowana została zgodnie z zapisami Wytycznych horyzontalnych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.

Dziękujemy za zainteresowanie oraz zgłoszone uwagi. Zestawienie odpowiedzi na zadane pytania zamieszczono w tabeli znajdującej się w pliku do pobrania.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłaszania uwag