Zakończenie konsultacji społecznych Opisu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w Województwie Zachodniopomorskim w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Dodano przez: Daniel Sawicki | 30 sierpnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, informuje iż zakończone zostały konsultacje społeczne dotyczące opisu zasad wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim.
Informujemy, że konsultowana propozycja opisu wymagań dotycząca warunków świadczenia usług przez Operatorów opracowana została zgodnie z zapisami Wytycznych  horyzontalnych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.
Dziękujemy za zainteresowanie oraz zgłoszone uwagi. Zestawienie odpowiedzi na zadane pytania zamieszczono w tabeli znajdującej się w pliku do pobrania.

 

Uwagi - odpowiedzi
Uwagi - odpowiedzi
uwagi_odpowiedzi.xlsx
72,9 KiB
136 Downloads
Szczegóły