„Zacumuj z Europejskim Funduszem Społecznym”

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 13 stycznia 2022

Codziennie, czasami nawet nieświadomie, korzystamy z różnych usług finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu ułatwianie życia mieszkańców Polski i całej Europy.

Jako rodzic zastanawiasz się, kto zajmie się dzieckiem, kiedy jesteś w pracy. Szukając miejsca dla dziecka w przedszkolu lub żłobku, dowiadujesz się, że z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie,  bo właśnie powstał żłobek lub przedszkole, które zostało wyposażone lub wybudowane ze środków unijnych albo możesz zatrudnić babcię lub opiekunkę do opieki nad dzieckiem ze zwrotem poniesionych kosztów.

W przypadku chęci podniesienia kwalifikacji lub zdobycia nowego zawodu możesz korzystać z projektów realizowanych w różnych branżach. Oferowane są szkolenia i kursy m.in. na prawo jazdy w wybranych kategoriach, kursy komputerowe, kursy języków obcych i wiele innych kończących się uzyskaniem dyplomów lub certyfikatów.

Mając na uwadze profilaktykę zdrowotną i ochronę zdrowia powstają nowe szpitale, modernizowane są oddziały, kupowane są nowe karetki pogotowia ratunkowego. Realizowane są specjalistyczne programy zdrowotne oraz wsparcie w postaci konsultacji medycznych, badania diagnostyczne i działania terapeutyczne, co daje coraz większą szansę na dłuższe życie lub wyzdrowienie.

Jeśli myślisz o założeniu działalności gospodarczej, to także masz taką możliwość. Oferowane są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uzyskasz wsparcie w postaci szkolenia umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia firmy oraz pomoc eksperta dotacyjnego w pisaniu biznesplanu.

W zakresie integracji społecznej wspierane są Domy Pomocy Społecznej, powstają dzienne domy opieki, mieszkania wspomagane, usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, organizowane są szkolenia asystentów oraz opiekunów osób niesamodzielnych, przygotowywane są zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne dla dzieci i młodzieży.

Przedstawiliśmy tylko kluczowe obszary w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, a form wsparcia było znacznie więcej. Zrealizowane projekty w realny i wymierny sposób zmieniały życie mieszkańców naszego województwa.

Sprawdź sam, co dokładnie w praktyce działo się przez ostatnie lata w ramach projektów EFS! Wejdź na stronę https://sukcesyefs.wup.pl/

Przekonasz się, że bohaterowie tych historii, żeglując po meandrach życia, dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego znaleźli swoją przystań, w której zacumowali na stałe.