ZACHODNIOPOMORSKIE TARGI 60+

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 8 października 2018

Zawsze zdrowo i aktywnie – pod takim hasłem odbywały się Targi 60+ w Szczecinie. W budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Pułaskiego w dniach 6-7.10.2018 r.,  swoje stoiska miało blisko 50 wystawców.

W trakcie Targów można było dowiedzieć się szczegółów o usługach, produktach oraz wszelkich działaniach kierowanych specjalnie do tej grupy wiekowej: mieszkańców Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego, członków Klubów Seniora, słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku i innych.

Różnorodność stoisk pozwalała na możliwość zakupu różnych artykułów, rękodzieła, wycieczek, jak również dzielenia się pomysłami zdrowotnymi czy poznania różnych rodzajów terapii. Dla uczestników Targów odbyły się także praktyczne ćwiczenia ratowania życia.

Swoje stoisko na Targach miał również Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Pracownicy WUP informowali uczestników o możliwościach, jakie dają Fundusze Europejskie w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zainteresowani najczęściej pytali o możliwość korzystania z funduszy UE z zakresu ochrony zdrowia, włączenia społecznego, wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, ale także działań wspierających podnoszenie kwalifikacji, m.in poprzez szkolenia i kursy dla seniorów.

Podczas pierwszej edycji zachodniopomorskich Targów 60+  zorganizowana została konferencja poświęcona problematyce zdrowia w wieku dojrzałym pn. „Zawsze zdrowo i aktywnie”, w ramach której doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, dzieliła się wiedzą zakresu rozwoju pasji i talentów, a także budowania mocnych stron. Dodatkowo uczestnicy zostali zapoznani z  prezentacją „Jak rozwijać pasję i zainteresowania u osób w starszym wieku”.