Zachodniopomorskie Małe Skarby – cenna pomoc dla rodziców powracających do pracy

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 czerwca 2018

Szmaragdowe jeziora, bujne lasy, niespotykana flora i fauna, piaszczyste plaże, zabytkowe kościoły i zamki. Oto skarby naszego województwa, napawające nas – jego mieszkańców – nieskrywaną dumą. Dbamy o ich dobro i troszczymy się o to, aby pozostały jego chlubą jak najdłużej. Czasem jednak zapominamy o najważniejszym z nich. O skarbie, który, o ile zostanie otoczony należytą troską i uwagą, wyda najpiękniejszy plon. Skarbie, będącym szansą na lepszą przyszłość naszego regionu. O małym- wielkim skarbie naszego województwa – naszych dzieciach.

Mawia się, że brudne dziecko to szczęśliwe dziecko. Ale czego tak naprawdę do szczęścia i prawidłowego rozwoju potrzebują maluchy? Z pewnością obecności rodziców lub opiekunów. Ale takich, którzy spokojni są o byt własny i swojego dziecka. Rodziców, którzy maja warunki, aby pogodzić życie zawodowe i prywatne, a uzyskany w ten sposób spokój przelewać będą na swoje pociechy.Rodzina jest, jak pokazują wszystkie badania, nadal wartością najwyżej cenioną przez Polaków. Każdy z nas chciałby, zatem i posiadać dzieci i móc pracować przy tym zawodowo. Do tego jednak potrzeba warunków pozwalających, w trakcie pracy rodziców, na zaopiekowanie się dzieckiem. Nie każdy może liczyć na babcie i dziadków. Pozostają, zatem tylko instytucje publiczne i niepubliczne.

Niestety, dostępność placówek publicznych, czyli dofinansowywanych, jest nadal niewystarczająca. A koszt miejsca w placówce niepublicznej bywa często nie do udźwignięcia przez rodziców lub stanowi ogromne wyrzeczenie.  To m.in. z tego powodunasz region charakteryzuje się dosyć wskaźnikiem tzw. bierności zawodowej, wynikającej z konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3. Rodzice, szczególnie mamy, nie wracają do pracy po urlopie macierzyńskim, ze względu na brak miejsca w żłobku i niemożność poniesienia opłat związanych z placówką niepubliczną lub nianią. Jeśli dziecko boryka się z niepełnosprawnością, problem urasta do jeszcze większej rangi. Większość placówek, bowiem nie jest w stanie zapewnić takiemu dziecku należytej opieki a i koszty codziennego życia wzrastają. Rodzice są ze swoimi dziećmi, ale to tylko pozorna obecność. Tak naprawdę są bardzo daleko – w sferze stresu i niepewności o każdy kolejny dzień.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)wyszedł już naprzeciw temu problemowi oferując dofinansowania na tworzenie nowych żłobków i miejsc opieki w istniejących placówkach, w tym dostosowanych do dzieci z niepełnosprawnościami. To działanie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, dzięki czemu zrealizowaliśmy już kilka jego edycji. Powstaje coraz więcej nowych żłóbków i coraz więcej miejsc dla dzieci a rodzice mogą wrócić do pracy. Nadal jednak jest to kropla w morzu potrzeb, bo potrzeba czasu aby załatać tę gigantyczną lukę w dostępności miejsc dla najmłodszych.

Województwo Zachodniopomorskie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie chcą to zmienić. Dlatego zdecydowaliśmy się, wykorzystując możliwości jakie dają Fundusze Europejskie,  zrealizować projekt własny Urzędu,sfinansowany ze środków EFS  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  aby otoczyć go należytą uwagą i troską. Mowa tu o refundacji kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani. Nadaliśmy mu nazwę Zachodniopomorskie Małe Skarby.

W czwartek, 28 czerwca 2018 r. marszałek województwa Olgierd Geblewicz i dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda przedstawili szczegóły dotyczące tej właśnie formy wsparcia dla zachodniopomorskich rodziców. Postanowiliśmy przygotować specjalny projekt wspierający wszystkich rodziców, którzy chcą powrócić do pracy, ale nie mają co zrobić ze swoim maluchem. Ma on umożliwić opiekę zarówno w płatnych instytucjach, jak i pozwolić na opłacenie przez rok niani. Liczymy, że dzięki projektowi Zachodniopomorskie Małe Skarby będziemy mogli pomóc 700 rodzicom – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wsparciem zostaną objęci rodzice bezrobotni oraz bierni zawodowo, czyli na przykład korzystający z urlopu wychowawczego, którzy nie mogą podjąć pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. O pomoc będą mogły też ubiegać się mamy, będące na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, które planują powrócić do pracy. Szczególnym wsparciem zostaną objęci także rodzice dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Podstawowym założeniem projektu jest pomoc rodzicom w powrocie do pracy, do aktywności zawodowej. Powstają nowe żłobki i klubiki dziecięce, ale nikt do tej pory nie refundował kosztów opieki nad dzieckiem. Chcemy refundować cztery formy wsparcia – tłumaczy dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Refundowany będzie pobyt w żłobkach do 1140 zł miesięcznie, klubach dziecięcych do 760 zł miesięcznie, u opiekuna dziennego do 1140 z miesięcznie oraz niani do 2375 zł miesięcznie. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5% wkładu własnego do tych kwot. Refundację będzie można otrzymać do 12 miesięcy kosztów opieki.

Jako mama dwójki dzieci jestem przekonana, że program Zachodniopomorskie Małe Skarby przyniesie wiele dobrego, zwłaszcza gdy rodzic szuka pracy – dodaje kierownik Biura Informacji i Promocji EFS w WUP Marta Bujko-Gryczyńska.

Województwo Zachodniopomorskie i WUP w Szczecinie na realizację projektu Zachodniopomorskie Małe Skarby przeznaczy blisko 14 mln zł. Będzie on realizowany od lipca 2018 r. do grudnia 2020 r.Rekrutacja do projektu ruszy we  wrześniu 2018 r.

Dodatkowe informacje o projekcie dostępne są pod numerami telefonów: 9142 56 146, 91 42 56 147, 91 42 56 148.