„Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2022” – VIII edycja konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 14 kwietnia 2022

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie już po raz ósmy organizuje konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. Od wielu lat inicjatywa ta, ma na celu uhonorowanie dotychczasowych wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację w województwie zachodniopomorskim projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 konkurs jest dedykowany beneficjentom i osobom zaangażowanym w realizację i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ustalono 10 kategorii nagród w ramach 3-ech obszarów:

1. Europejski Fundusz Społeczny na Pomorzu Zachodnim:

a. „Beneficjent z pasją”

b. „Ambasador EFS”

c. „Równość szans”

2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:

a. „Najlepszy Beneficjent PO WER”

b. „Młodzi w akcji”

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego:

a. „Najlepszy Beneficjent RPO WZ”

b. „Inwestycje w kadry”

c. „Inwestycja w edukacje”

d. „Inwestycja w zdrowie”

e. „Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne”

Ścisłą dziesiątkę laureatów konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2022″, w ramach każdej z przyjętych kategorii, wyłoni Komisja, w skład której zaproszeni zostaną m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, organizacji i instytucji działających w obszarze wsparcia EFS. Zwycięzców poznamy w II połowie października 2022 roku.

Zgłoszenia kandydatów do nominacji mogą dokonać Beneficjenci korzystający ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, podmioty bądź osoby indywidualne zaangażowane w realizację, bądź korzystające ze wsparcia, czy też ogólnie zainteresowane tematyką funduszy europejskich, a także Wydziały Wdrażające WUP w Szczecinie.

Beneficjent bądź osoba indywidualna może dokonać zgłoszenia własnej organizacji bądź osoby do uczestnictwa w konkursie.

Projekty, podmioty oraz osoby nagrodzone i nominowane w 2018, 2019 i 2021 roku w Gali „Zachodniopomorskie Magnolie EFS” zostają wyłączone z udziału w tej samej kategorii konkursu. Wszystkie sylwetki nagrodzonych i nominowanych z tych lat przedstawione zostały na naszym kanale YouTube:

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2021

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą odpowiednich formularzy zgłoszeniowych – w zależności od wybranej kategorii – stanowiących załączniki nr 2-7 do Regulaminu konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2022”. Zgłoszenia można składać do dnia 9 maja 2022 r. przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej (skan) na adres galaEFS@wup.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem email galaEFS@wup.pl .

Serdecznie zapraszamy Państwa, do uczestnictwa w konkursie.

Pobierz plik:
Regulamin konkursu wraz z załącznikami