ZACHODNIOPOMORSKIE MAGNOLIE EFS 2018

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 października 2018

Szczecin.

Słoneczne, jesienne popołudnie. Być może jedno z ostatnich takich zanim zima wedrze się na dobre w naszą codzienność. Przez przeszklenia szczecińskiej Filharmonii śmiało zaglądają promienie jesiennego słońca, ozłacając jej białe, chłodne, dystyngowane wnętrza. A w nich, niczym mrówki, to w górę, to w dół po masywnych krętych schodach w nieskrywanym pośpiechu poruszają się postaci. Bo to ostatnie godziny przygotowań do jednego z najważniejszych wydarzeń tego roku. Najważniejszego dla tych – dla których najważniejszy jest drugi człowiek.

Nadchodzi wieczór. Gwieździste niebo góruje nad rozświetloną filharmonią, której progi przekraczają tłumnie pięknie ubrane panie i eleganccy panowie. W powietrzu czuć ekscytacje. Niektórzy z  nich opuszczą dziś to miejsce z kryształowymi statuetkami.

Godzina 18. Sala Księżycowa szczecińskiej Filharmonii wypełniona jest po brzegi. Niesie się gwar serdecznych rozmów mieszający się z nutką rywalizacji. Każdy w tej Sali zasługuje na uznanie i podziw, to oczywiste, ale Laureatów Zachodniopomorskich Magnolii Europejskiego Funduszu Społecznego 2018 jest tylko ośmiu.

Zaczyna się. Rozmowy cichną. Na scenie przybranej zielonymi tujami, spowitymi światłem w kolorze fuksji pojawiają się prowadzący Pani Marta Bujko Gryczyńska i Pan Maciej Sikorski. Emocje sięgają zenitu.

Na scenie pojawiaja się gość specjalny- Marszałek Województwa  Olgierd Geblewicz oraz gospodarz wydarzenia – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w SzczecinieAndrzej Przewoda. Nie szczędzą miłych słów. We znaki daje się wzruszenie. Bo wszyscy obecni na tej Sali to wielka rodzina, która działa w jednym słusznym celu – pomocy innym. Ten wieczór to wielkie święto wszystkich tych, których życie kręci się wokół pomocy drugiemu człowiekowi – padnie z ust Pana Dyrektora.

Po przemowach nadchodzi najbardziej ekscytująca część wieczoru. Na scenie da się zauważyć przygotowane już połyskujące statuetki. Kto je otrzyma? Dowiemy się już lada chwila.

KATEGORIA: BENEFICJENT Z PASJĄ

NOMINOWANI:

Nagrody wręcza Pan Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

 1. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny W Szczecinie
 2. Fundacja Nauka Dla Środowiska
 3. 4c Centrum Ekonomii Społecznej Sp. Z O.O.

LAUREAT: FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

Fundacja Nauka dla Środowiska od lat prężnie działa dla rozwoju lokalnych społeczności.  Zajmuje się szkoleniem liderów, przedstawicieli organizacji i władz samorządowych. Jej członkowie wierzą w skuteczność zasad zrównoważonego rozwoju oraz siłę jednostki i sens wspólnoty w działaniach dla dobra wspólnego. We współpracy z partnerami publicznymi, sektorem biznesu oraz podmiotami społecznymi podejmują działania badawcze, rozwojowe i trwałe wdrożenia. Działają w krajowych i światowych sieciach NGO. Zachęcają także do podejmowania właściwych działań, które w pozytywny sposób oddziałują na życie mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Fundacja zrealizowała m.in. niezwykły projekt Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”. To właśnie Fundacja pokazała, że rewitalizacja to coś więcej niż remont budynków i ulic. Efektem są m.in. wiaty, nowe place zabaw czy czystsze środowisko.

Kolejny spektakularny projekt to „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych”. Dzięki niemu osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać wsparcie finansowe na dostosowanie mieszkania do swoich potrzeb. To także aktywizacja sąsiedzka. Osoba, która pomaga w codziennym życiu niepełnosprawnemu, może liczyć na symboliczne wynagrodzenie. Dzięki swoim działaniom Fundacja

Nauka dla Środowiska bez wątpienia sprawia, że życie wielu mieszkańców regionu zmienia się na lepsze.

 

KATEGORIA: AMBASADOR EFS

Nagrody wręcza Pani dr Justyna Osuch – prorektor ds. Rozwoju Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

NOMINOWANI:

 1. Bartosz Rogojsza
 2. Paweł Wieczorkowski
 3. Zygmunt Pyszkowski

LAUREAT: ZYGMUNT PYSZKOWSKI

 1. Zygmunt Pyszkowski

Pan Zygmunt Pyszkowski pełni funkcję prezesaTowarzystwa Przyjaciół Dzieci ZOR, z którym związany jest już od 35 lat. Zainicjował m.in. olimpiady specjalne. Jako prezes rozwijał placówki opiekuńczo-wychowawcze towarzystwa. W 2001 r. powołał w Szczecinie i Koszalinie rodzinne ośrodki interwencyjno-mediacyjne, rzeczników praw dziecka TPD, ośrodek metodyczny i punkty poradnictwa rodzinnego. Od 12 lat wraz ze swoim zespołem z sukcesami sięga pod unijne dotacje, dzięki którym pomógł już wielu podopiecznym. Wrażliwy w każdej kwestii problemów społecznych, a szczególnie dziecka i rodziny – swoim zaangażowaniem w sprawy społeczne zaraża całe otoczenie i współpracowników. Zawsze szuka sposobów, żeby pomóc innym, a realizacja projektów unijnych daje wiele możliwości pomocy rodzinie. Zainicjowane przez pana Zygmunta działania doskonale wpisują się w kryteria nagrody „Ambasador EFS”, a nominacja tylko to potwierdza. Po pracy majsterkuje. Krąży legenda, że potrafi naprawić wszystko, tak jak naprawia świat wokół siebie.

KATEGORIA: RÓWNOŚĆ SZANS

Nagrody wręcza Pani Magdalena Kochan – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

NOMINOWANI:

 1. „Kasznia I Syn” Zbigniew Kasznia
 2. Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz
 3. Polskie Towarzystwo Walki Z Kalectwem Oddział Wojewódzki W Szczecinie

LAUREAT: POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem już od 40 lat pomaga osobom niepełnosprawnym z Pomorza Zachodniego, działając nieprzerwanie od 1972 roku. Mimo, że nazwa organizacji pozostaje archaiczna, to jest świadomie utrzymywana z szacunku dla jej twórców i organizatorów – to jej działalność przyczyniła się w znacznym stopniu do zmian w słownictwie związanym z niepełnosprawnością. Organizacja nie boi się sięgać po fundusze europejskie, dzięki którym może pomóc wielu osobom z regionu. O przyznaniu nominacji zdecydowało wyjątkowe podejście do tematu aktywizacji osób niepełnosprawnych, obalające stereotyp osoby niepełnosprawnej jako skazanej na niesamodzielność i nieaktywność życiową i zawodową.

KATEGORIA: NAJLEPSZY BENEFICJENT PO WER

Nagrody wręcza Pani Agnieszka Idziniak – wicedyrektor pionu ds. Europejskiego Funduszu Społecznego

NOMINOWANI:

 1. Centrum Doradztwa I Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski
 2. Powiat Gryfiński – Powiatowy Urząd Pracy W Gryfinie
 3. Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. Z O.O.

LAUREAT: CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH ALEKSANDER IGIELSKI

Firma Centrum Szkolenia IGIELSKI Logistyka-Transport Mieczysława Igielskapowstała w marcu 1992 roku jako dwuosobowy ośrodek szkolenia kandydatów na kierowców kategorii „B” prawa jazdy. W miarę upływu lat firma rozwijała się, poszerzając ofertę szkoleniową na kolejne kategorie prawa jazdy i tak, w ciągu niespełna kilku lat, Nauka Jazdy IGIELSKI stanęła w czołówce największych ośrodków szkolenia kierowców w Szczecinie.

Tak pozostaje do dziś. Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski to firma wchodząca w skład grupy IGIELSKI, znanej w województwie zachodniopomorskim ze szkoleń kandydatów na kierowców praktycznie w każdej kategorii. Ale na tym nie poprzestali i, wykorzystując swój ogromny potencjał i doświadczenie, zdecydowali się pomagać innym. Dzięki funduszom unijnym udało się zrealizować projekty, które pomogły zaktywizować młode, bezrobotne osoby do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i wprowadzenia ich na rynek pracy. Dziś osoby, które jeszcze kilkanaście miesięcy temu pozostawały bez perspektyw na zatrudnienie, bez trudu radzą sobie na  zachodniopomorskim pracy.

KATEGORIA: MŁODZI  W AKCJI

Nagrody wręcza Pani Wioletta Wiercimak, Zastępca Komendanta Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

NOMINOWANI:

 1. Mateusz Gierasimow
 2. Tomasz Hoderny
 3. Mariusz Malczyk

LAUREAT: MARIUSZ MALCZYK

Pan Mariusz Malczyk jest absolwentem technikum budowlanego w Wałczu. Zaraz po ukończeniu szkoły zarejestrował się jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu. Po kilkunastu miesiącach postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i założył własną działalność gospodarczą. Pomogły mu w tym fundusze z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dziś jego firma jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na lokalnym rynku. Po spektakularnym sukcesie postanowił pomagać innym. Dzięki pozyskaniu kolejnych funduszy pan Mariusz zatrudnił 3 dotąd bezrobotne osoby na stanowiska budowlane. Dzięki Funduszom unijnym zakupił sprzęt, zatrudnił ludzi i jak sam mówi: „Budują Polskę!”

 

KATEGORIA: NAJLEPSZY BENEFICJENT RPO WZ

Nagrody wręcza Pan Andrzej Przewoda, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

NOMINOWANI:

 1. Gmina Miasto Koszalin
 2. Gmina Miasto Szczecin/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 3. Vivid Consulting Spółka Z O.O.

LAUREAT: GMINA MIASTO KOSZALIN

Gmina Miasto Koszalin – drugi co do wielkości ośrodek edukacyjny w województwie zachodniopomorskim – wraz ze szkołami aktywnie pozyskuje fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej na podnoszenie jakości kształcenia w regionie. Dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z efektów realizowanych projektów i podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje.

 Jednym z realizowanych przez Beneficjenta przedsięwzięć jest projekt „Wsparcie na starcie!” Zakłada on m.in. indywidualną praca z uczniem, nauczanie oparte na metodzie eksperymentu i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Placówki zostały wyposażone także w niezbędne pomoce dydaktyczne.

Wszystkie te działania pozwalają na osiągnięcie efektu synergii, dzięki czemu Koszalin może zapewnić mieszkańcom dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych.

 

KATEGORIA: INWESTYCJE W KADRY

Nagrody wręcza Pani Katarzyna Opiekulska, Prezes LSJ HR Group

NOMINOWANI:

 1. Hotel WellnessProVita Agnieszka Trafas
 2. „Konsbud”
 3. Różewscy Spa sp.j

LAUREAT: RÓŻEWSCY SPA SP. J

Różewscy Spa to firma, która w swojej strategii rozwoju stawia na pracowników.  Prowadzi Hotel Leda SPA, który jest nowoczesnym czterogwiazdkowym obiektem, położnym w Kołobrzegu. Obecnie zatrudnia 70 osób, z których aż 60 przeszło specjalistyczne szkolenia refundowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki temu, cały czas podnoszone są kwalifikacje pracowników. Inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji pracowników jest jednym z celów Europejskiego Funduszu Społecznego, który w sposób wzorcowy jest realizowany przez Różewscy Spa, a jednocześnie przyczynia się do stworzenia obiektu, który, m.in. dzięki wykfalifikowanej kadrze, stanowi turystyczną wizytówkę Pomorza Zachodniego.

KATEGORIA: INWESTYCJA W EDUKACJE

Nagrody wręcza Pana prof. nadzw. dr hab. Czesława Plewkę z Wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej

NOMINOWANI:

 1. Gmina Miasto Koszalin
 2. Gmina miasto Szczecin
 3. Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny p.w. św. Józefa

LAUREAT: TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE DOM ZAKONNY

P.W. ŚW. JÓZEFA

 

Obecnie pracodawcy wymagają większego spektrum umiejętności zawodowych, komunikatywności, ciągłego dokształcania, a niejednokrotnie doświadczenia, czy stażu zawodowego. Wie o tym dobrze Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny P.W. Św. Józefa. Podstawowym celem szkoły jest m.in. jak najlepsze przygotowanie uczniów do  pracy w zawodzie stolarza. Dużą rolę w tym zakresie spełniają szkolne warsztaty, gdzie uczniowie wcielają w praktykę nabytą wiedzę. Celem szkoły jest też unowocześnienie programu nauczania. Wsparcie jakie oferuje Towarzystwo w ramach realizowanego projektu w sposóbspójny i kompleksowy wspiera podniesienie umiejętności zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji w zawodzie stolarz. Podnosi też atrakcyjność kierunku oraz pozwala przywrócić trochę zapomniany zawód na rynek pracy, na którym usługi rzemieślnicze znów stają się bardzo ważne.

 

Po korytarzach Filharmonii co chwilę niosą się gromie brawa i aplauzy. Materiały filmowe prezentujące nominowanych budzą wielkie emocje. Przemówienia pełne są radości ale i wzruszeń. W końcu spotkać się mogą wszystkie strony zaangażowane w realizacje projektów. Zarówno Ci, którzy je piszą, ale też Ci którzy je rozstrzygają, opiekują się i czuwają nad nimi. Podziękowań i dobrych, serdecznych słów ze sceny pada wiele. W końcu wszyscy gramy do jednej bramki. A nagrodą jest lepsze jutro tych, którzy dziś nie widzą światełka w tunelu. Gra jest trudna ale niezwykle satysfakcjonująca. A takie wydarzenie jak to jest jej wspaniałym uhonorowaniem.

Raz jeszcze gratulujemy wszystkim nominowanym i laureatom! Działajcie dalej.

W końcu to nie pierwsze ani nie ostatnie

Zachodniopomorskie Magnolie EFS!