„Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018” – V edycja konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 6 września 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP) już po raz piąty organizuje konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS” oraz wieńczącą go uroczystą galę.

Wydarzenie to, podobnie jak w ubiegłych latach, stanowi uhonorowanie dotychczasowych wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację w województwie zachodniopomorskim projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 konkurs jest dedykowany beneficjentom i osobom zaangażowanym w realizację i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ustalono 8 kategorii nagród w ramach 3-ech obszarów:
1. Europejski Fundusz Społeczny na Pomorzu Zachodnim:
a. „Beneficjent z pasją”
b. „Ambasador EFS”
c. „Równość szans”
2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
a. „Najlepszy Beneficjent PO WER”
b. „Młodzi w akcji”
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego:
a. „Najlepszy Beneficjent RPO WZ”
b. „Inwestycje w kadry”
c. „Inwestycja w edukacje”

Zgodnie z Regulaminem konkursu otwartą formę zgłaszania kandydatur przyjęto dla kategorii „Ambasador EFS” – dedykowanej osobom w sposób znaczący wspierających działania na rzecz wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim oraz „Beneficjent z pasją”, w której chcielibyśmy uhonorować statuetką beneficjenta wykazującego ponadprzeciętne, wyjątkowe zaangażowanie w realizację projektu i nieszablonowe podejście w realizacji celów projektu.

Zachęcamy zatem Państwa do zgłaszania kandydatur w tych dwóch kategoriach.

Zgłoszeń należy dokonywać wypełniając właściwy dla danej kategorii formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 i/lub załącznik nr 4 do regulaminu konkursu). Przesłane zgłoszenia będą podstawą do wyboru nominowanych do nagrody – 3 osoby/beneficjenci w każdej z tych kategorii.

Ścisłą ósemkę laureatów konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018″, w ramach każdej z przyjętych kategorii, wyłoni Komisja, w skład której zaproszeni zostaną m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Zwycięzców poznamy zaś w trakcie uroczystej Gali wręczenia nagród, którą planujemy zorganizować w II połowie października 2018 roku.

Wszystkie szczegółowe informacje, dotyczące zasad dokonywania zgłoszenia uczestników konkursu, kryteriów oceny, dokumentów związanych z ochroną danych osobowych znajdują się w Regulaminie konkursu oraz załącznikach. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed zgłoszeniem uczestników.

Serdecznie zachęcamy do udziału w niniejszym przedsięwzięciu i zgłaszania swojej propozycji do dnia 14 września 2018 r. na adres e-mail: galaEFS@wup.pl.

Termin zgłaszania propozycji zostaje przesunięty do 18 września 2018 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 91/ 42 56 204.