Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 28 października 2016

26 października 2016 rokuw Szczecinie odbyła się konferencja z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych. Zainteresowani mogli poznać tajniki coraz częściej wykorzystywanej gałęzi finansów, jaką jest inżynieria finansowa, w tym przede wszystkimwspieranych z Funduszy Europejskich tzw. środków zwrotnych, czyli np. preferencyjnych pożyczek i poręczeń.
Podczas panelu dyskusyjnego pn. Finansowanie zewnętrzne pozwalające rozwijać skrzydła w biznesie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie reprezentował dyrektor instytucji, p. Andrzeja Przewoda, który przybliżył uczestnikom istotę funkcjonowania wsparcia w postaci mikropożyczek na otwarcie działalności gospodarczej.Instrument ten dostępny będzie w 2017 r. dzięki Działaniu 6.4Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkolenioweRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W swoim wystąpieniu Dyrektor WUP w Szczecinie, powołując się na doświadczenia poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013 wskazał także, jak wiele firm powstało dzięki wsparciu dotacyjnemu na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.
Oprócz części konferencyjnej i warsztatowej uczestnicy mogli skorzystać także z indywidualnych konsultacji przy stolikach eksperckich. Wojewódzki Urząd Pracy reprezentowali pracownicy Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, którzyprzekazywali chętnyminformacje na temat działań realizowanych przez WUP w Szczecinie, aktualnie dostępnego oraz planowanego w najbliższym czasie wsparcia, pochodzącego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.