Za nami szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”

Dodano przez: Alicja Giszczak | 24 czerwca 2019

W dniu 24 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu kontroli, nieprawidłowości i nadużyć w projektach EFS.

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. nieprawidłowości i nadużyć do jakich może dojść w trakcie realizacji projektu, jak również przygotowania się do kontroli. Wzięło w nim udział 25 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z realizacją projektu.

Szkolenie poprowadził Pan Michał Byliniak – trener, doradca a także  autor i realizator projektów współfinansowanych ze środków UE.

Podczas szkolenia omówiono szczegółowo tryby i rodzaje kontroli,procedurę kontroli, omówiono listę sprawdzającą z zakresem kontroli, informację pokontrolna, uprawnienia zespołu kontrolującego oraz uchybienia, nieprawidłowości i nadużycia, najczęściej występujące nieprawidłowości i nadużycia, a także nieprawidłowości podlegające i nie podlegające raportowaniu do KE.

Prezentacja ze szkolenia