XVIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 20 maja 2019

19 maja br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w XVIII Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, które odbyło się na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Wydarzenie to zgromadziło wiele osób chcących poznać działalność szczecińskich instytucji i organizacji pozarządowych.

Piękne platany stanowiły wspaniałą scenerię do spotkań i rozmów z mieszkańcami na temat działań i zadań  w zakresie wykorzystania funduszy unijnych i rozwoju zasobów ludzkich, jakimi zajmuje się Urząd.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na swoim stoisku informowali o możliwościach wsparcia w ramach Funduszy Europejskich (RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020), a także zachęcali do skorzystania z usług świadczonych przez specjalistów z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (m.in. doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe).

Mieszkańcy i przybysze, którzy licznie odwiedzali Jasne Błonia, mogli uzyskać informacje dotyczące  szkoleń dla osób bezrobotnych i pracujących, działań dla młodzieży, osób powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Swoją działalność na Jasnych Błoniach zaprezentowało ponad 140 organizacji pozarządowych.

W tym roku święto szczecińskich organizacji pozarządowych obchodzi pełnoletność, więc organizatorzy zmienili kolejność wydarzenia i Wielki Piknik Pasji rozpoczął XIII Tydzień Inicjatyw Pozarządowych. Do 25 maja stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, związki i towarzystwa będą pokazywać, jak wyglądają ich działania. Spotkania, dyskusje, warsztaty, zajęcia dla dzieci i młodzieży czy seniorów to tylko część oferty jaką szczecińskie organizacje pozarządowe chcą zaprezentować.

Mamy nadzieję, że dzięki udzielonym informacjom zachęciliśmy zainteresowane osoby do korzystania z możliwości, jakie dają m.in. Fundusze Europejskie oraz do odwiedzenia nas na tej, renomowanej już, imprezie w 2020 roku.