XVII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 maja 2018

W dniu 27 maja br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w XVII Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, które odbyło się na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Wydarzenie to zgromadziło wiele osób chcących poznać działalność szczecińskich instytucji i organizacji pozarządowych.

Piękne platany stanowiły wspaniałą scenerię do spotkań i rozmów z mieszkańcami na temat działań i zadań  w zakresie wykorzystania funduszy unijnych i rozwoju zasobów ludzkich, jakimi zajmuje się Urząd.

Mieszkańcy i przybysze, którzy licznie odwiedzali Jasne Błonia, mogli uzyskać informacje dotyczące szkoleń dla osób bezrobotnych i pracujących, działań dla młodzieży, osób powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pracownicy  Biura Informacji  i Promocji  Europejskiego Funduszu Społecznego informowali o możliwościach i perspektywach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Swoją działalność na Jasnych Błoniach zaprezentowało ponad 160 organizacji pozarządowych.

Mamy nadzieję, że dzięki udzielonym informacjom zachęciliśmy zainteresowane osoby do korzystania z możliwości, jakie dają Fundusze Europejskie oraz do odwiedzenia nas na tej, renomowanej już, imprezie w następnym roku.