XVII Kiermasz Pracy „SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” w Policach

Dodano przez: Daniel Sawicki | 13 czerwca 2019

12 czerwca 2019 roku w Policach odbył się XVII Kiermasz Pracy „Szansa na lepszą przyszłość” w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Organizatorem całego przedsięwzięcia był Powiatowy Urząd Pracy w Policach pod honorowym patronatem Starosty Polickiego oraz Burmistrza Polic. Kiermasz Pracy skierowany był do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, którzy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami oferującymi wolne miejsca pracy oraz instytucjami działającymi na rzecz polickiego rynku pracy.

Udział w wydarzeniu wzięło ok. 40 wystawców. Osobom odwiedzającym kiermasz, swoje oferty prezentowali: pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, agencje zatrudnienia, instytucje wspierające przedsiębiorców. Na osoby bezrobotne i poszukujące pracy czekało wiele miejsc pracy, zarówno dla osób nisko wykwalifikowanych jak i dla tych którzy posiadają specjalistyczne wykształcenie lub uprawnienia.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na swoim stoisku informowali o możliwościach wsparcia w ramach Funduszy Europejskich (RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020),  Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a także zachęcali do skorzystania z usług świadczonych przez specjalistów z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (m.in. doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe).