XVI Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”

Dodano przez: Daniel Sawicki | 26 czerwca 2017

W dniu 18 czerwca br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w XVI Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, które odbyło się na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Wydarzenie to zgromadziło wielu mieszkańców chcących poznać działalność szczecińskich instytucji i organizacji pozarządowych.
Piękne platany stanowił znakomitą scenerię do spotkań i rozmów z mieszkańcami na temat działań i zadań  w zakresie wykorzystania funduszy unijnych i rozwoju zasobów ludzkich,jakimi zajmuje się Urząd.
Pytania zainteresowanych najczęściej dotyczyły szkoleń dla osób bezrobotnych i pracujących, działań dla młodzieży, osób powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pracownicy  Biura Informacji  i Promocji  Europejskiego Funduszu Społecznego informowali o możliwościach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Mamy nadzieję, że dzięki udzielonym informacjom zachęciliśmy zainteresowane osoby do korzystania z możliwości, jakie dają Fundusze Europejskie oraz do odwiedzenia nas na tej renomowanej już imprezie w kolejnym roku.