XV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 6 czerwca 2016

W dniu 5 czerwca br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w XV Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, które odbyło się na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Wydarzenie to zgromadziło wielu mieszkańców chcących poznać działalność szczecińskich instytucji i organizacji pozarządowych.

Przy stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy odwiedzający  mogli dowiedzieć się jakimi zadaniami  w zakresie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich zajmuje się Urząd.

Pytania zainteresowanych najczęściej dotyczyły szkoleń dla osób bezrobotnych i pracujących, działań dla młodzieży, osób powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczególnie aktywną grupą odwiedzjących była młodzież, która z chęcią i zaangażowaniem uczestniczyła w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej.

Pracownicy  Biura Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego, informowali o możliwościach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z przykładami dobrych praktyk z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom Fundusze Europejskie pozyskają jeszcze więcej osób zainteresowanych, odwiedzając nas na imprezie w następnym roku.