XII Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Policach

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 19 kwietnia 2018

18 kwietnia br. odbyła się XII Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w kompleksie rehabilitacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Policach przy ul. Janusza Korczaka 41.

Giełda Pracy  była skierowana do osób niepełnosprawnych oraz poszukujących pracy, którzy  mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami oferującymi wolne miejsca pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wspierał wydarzenie oraz aktywnie w nim uczestniczył. W trakcie Targów, pracownik Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie udzielał  informacji na temat wsparcia, jakie można uzyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz finansowanych z jego środków szkoleń i kursów dla osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy mieli również możliwość  skorzystania z pomocy pracownika z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP.

Organizatorem całego przedsięwzięcia był Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 1 w Policach  oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  AMICUS.