X Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2019 w Drawsku Pomorskim

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 maja 2019

W dniu 28 maja 2019 roku w Drawsku Pomorskim odbyły się X Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2019, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy we współpracy ze Starostwem Powiatowym. Partnerami Organizacyjnymi wydarzenia byli Burmistrz Miasta, Ośrodek Kultury,  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim oraz partner strategiczny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecineckim. Patronat nad wydarzeniem objęli Zachodniopomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Drawskie Strony Internetowe, DrawskoPomorskie.com, Gawex Media.

Targi zostały przygotowane w części wystawowej na placu przy Centrum Kultury, a jednocześnie na scenie miejscowego kina odbywały się warsztaty pozytywnego myślenia i działania “POZYTYWKA”. Ponadto inspirujące spotkanie poprowadził Pan Robert Bodendorf dla młodych i przyszłych przedsiębiorców nt. prowadzenia działalności, budowaniu wizerunku marki, marketingu, zachowania klientów oraz trendach na rynku.

W X Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Drawsku Pomorskim udział wzięło 40 wystawców. Osobom odwiedzającym Targi, swoje oferty prezentowali: pracodawcy, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, agencje zatrudnienia, instytucje wspierające przedsiębiorców. Wśród stoisk dostrzec można było przedstawicieli Ochotniczych Hufców Pracy oraz wyroby rękodzielnicze instytucji pomocy społecznej. Na osoby bezrobotne i poszukujące pracy czekało wiele miejsc pracy, zarówno dla osób nisko wykwalifikowanych jak i dla tych którzy posiadają specjalistyczne wykształcenie lub uprawnienia.

W trakcie Targów, pracownik Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie udzielał informacji na temat wsparcia, jakie można uzyskać w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Przekazano również informacje dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Ponadto uczestnicy Targów mogli skorzystać z porad doradców EURES i doradczyni zawodowej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Szczecinie.