Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnościna lata 2014 – 2020

Dodano przez: admin | 17 kwietnia 2015

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzezc zatrudnienia ludzi młodych. Dokumet obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2015 roku.

Wytyczne Kwalifikowalnosc 16042016
Wytyczne Kwalifikowalnosc 16042016
wytyczne_kwalifikowalnosc_16042016.pdf
604,9 KiB
153 Downloads
Szczegóły