Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – aktualizacja

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 16 listopada 2017

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020 uprzejmie informuje, iż dnia 31 października 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w dziedzinach:
  • Aktywizacja zawodowa i opieka nad dziećmi do lat 3,
  • Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian.
Pobierz plik: Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  – prowadzony przez WUP w Szczecinie