Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym

Dodano przez: admin | 19 czerwca 2015

W związku z pojawiającymi się trudnościami i problemami związanymi z wypełnieniem udostępnionego w dniu 15.06.2015 r. na stronie internetowej www.wup.pl  Formularza wniosku o dofinansowanie projektu oraz koniecznością usunięcia zgłaszanych problemów technicznych i zamieszczeniem w dniu 17.06.2015 r. poprawionej jego wersji, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie Powiatowych Urzędów Pracy do dnia 3 lipca 2015 r.  W związku z powyższym, zmianie uległy zapisy Regulaminu naboru numer: RPZP.06.05.00-IP.02-32-PO1/15, którego zaktualizowana wersja wraz z rejestrem zmian zostaje udostępniona poniżej.

POPRAWIONY Nabór Wniosków Powiatowych Urzędów Pracy Na Rok 2015 - Tryb Pozakonkursowy
POPRAWIONY Nabór Wniosków Powiatowych Urzędów Pracy Na Rok 2015 - Tryb Pozakonkursowy
POPRAWIONY_Nabor_wnioskow_Powiatowych_Urzedow_Pracy_na_rok_2015_-_tryb_pozakonkursowy.pdf
331,1 KiB
98 Downloads
Szczegóły
Tabela Zmian Regulaminu Naboru
Tabela Zmian Regulaminu Naboru
Tabela_zmian_regulaminu_naboru.doc
30,5 KiB
115 Downloads
Szczegóły