Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka”

Dodano przez: Alicja Giszczak | 10 sierpnia 2017

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (Pośredników Finansowych), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi “Mikropożyczka” w ramach Projektu pn. „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2” dla działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienie oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
W województwie zachodniopomorskim wsparcie przeznaczone będzie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie dodatkowych miejsc pracy.
Pełna treść komunikatu o zamówieniu wraz z ogłoszeniem i dokumentacją znajduje się tutaj
Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 04.09.2017 r.