Wskazówki dla Projektodawców dotyczące wprowadzania danych do systemu LSI2014 w projektach realizujących wsparcie na rzecz walki z COVID-19

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 29 maja 2020

W związku z realizacją działań  w ramach projektów EFS mających na celu zwalczanie skutków wystąpienia COVID-19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przekazuje informacje na temat sposobu wprowadzania danych do systemu LSI2014.

Dla zachowania odpowiedniej ścieżki audytu w zakresie nowego rodzaju interwencji ze środków EFS, konieczne jest monitorowanie naborów oraz działań i wydatków we wszystkich projektach realizujących wsparcie na rzecz walki z COVID-19.

Niniejsze opracowanie zawiera wskazówki dla Projektodawców, odnośnie poprawnego wprowadzania danych do systemu LSI2014 we wnioskach o dofinansowanie. Pobierz plik