Wojewódzki Urząd Pracy współorganizatorem „Dni Otwartych w Północnej Izbie Gospodarczej”

Dodano przez: admin | 23 lutego 2015

19 lutego br. Dyrektor oraz pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wzięli udział w „Dniach Otwartych w Północnej Izbie Gospodarczej”, współorganizowanych m.in. przez WUP w Szczecinie. Spotkanie odbyło się w siedzibie PIG znajdującej się przy alei Wojska Polskiego 86 w Szczecinie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się zarówno zrzeszeni w Izbie przedsiębiorcy, jak i firmy dotychczas z Izbą nie współpracujące. Na spotkanie przyszły również osoby dopiero planujące założyć własną działalność gospodarczą, a także poszukujące porad ekspertów.

Oficjalnego otwarcia dokonał p. Andrzej Lebdowicz – Wiceprezes PIG, który jako pierwszemu głos przekazał Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, p. Andrzejowi Przewodzie. Dyrektor przedstawił zgromadzonym nowe możliwości, które otwierają się przed mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego dzięki wejściu w życie nowego budżetu UE na lata 2014-2020. W dalszej kolejności głos zabierali również inni przedstawiciele administracji samorządowej, agencji pracy oraz Północnej Izby Gospodarczej.

Po części panelowej konsultanci z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przez kilka kolejnych godzin udzielali szczegółowych informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Pracodawcy oraz potencjalni przedsiębiorcy szukali przede wszystkim informacji na temat wsparcia w restrukturyzacji i rozwoju działalności gospodarczej, a także w pozyskaniu subwencji na przeszkolenie i doposażenie stanowisk pracy zatrudnionych u siebie ludzi.