Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na XIV edycji Targów Pracy w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 października 2018

24 października br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w Targach Pracy, które były zorganizowane przez  Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego w hali Netto Arena w Szczecinie.

Wydarzenie to zgromadziło osoby wybierające określony kierunek własnego rozwoju zawodowego, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, jak i te, które chcą przekwalifikować  się zgodnie z potrzebami współczesnego i lokalnego rynku pracy. W bezpośrednim kontakcie z pracodawcami Targi były okazją do otrzymania szeregu informacji o wymaganiach na określonym stanowisku pracy. Z kolei obecność pracowników Biura Informacji i Promocji  Europejskiego Funduszu Społecznego WUP w Szczecinie umożliwiła odwiedzającym  uzyskanie informacji, jakimi zadaniami  w zakresie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich zajmuje się Urząd. Informowali o możliwościach wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a także o dostępnej pomocy dla przedsiębiorców i szansach dla młodych na rynku pracy.

Uczestnicy mieli również okazję  skorzystania z doradztwa zawodowego pracowników Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Szczecinie oraz możliwość umówienia się na warsztaty m.in. z przygotowania się do rekrutacji, rozmów kwalifikacyjnych, a także zdobycia lub odkrycia w sobie przedsiębiorczych umiejętności.

Stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony odwiedzających.

W sali konferencyjnej dodatkowo zaprezentowane zostały informacje o Europejskim Funduszu Społecznym jako narzędziu wsparcia dla pracodawców i pracowników.

Tegoroczne Targi Pracy stworzyły firmom i agencjom rekrutacyjnym szansę pozyskania studentów i absolwentów, a młodym ludziom poszukującym pracy pozwoliły na zapoznanie się z całym systemem rekrutacji oraz stworzyły korzystne okoliczności do znalezienia zatrudnienia, praktyki bądź stażu zarówno w Polsce jak i za granicą.